Hrastov parket

.

.

Na našim prostorima, klasičan parket od hrastovog drveta je najprodavanija vrsta parketa. Neosporna je njegova vrednost u estetskom, funkcionalnom kao i u pogledu izdržljivosti. Odlikuje se izuzetno pouzdanim mehaničkim svojstvima, velikom trajnošću i savršenim nijansama žućkasto-smeđe boje.

 

hrast-e  KVALITET „E“ EKSTRAUjednačena boja, zlatnožuta, paralelnih drvnih vlakana, mirna i idealna struktura. Radijalni rez – „Friz“
hrast-standard KVALITET „S“ STANDARD (1.klasa)Manja odstupanja u boji sa vidljivom strukturom drveta, bez beljike i čvorova. Tangencijalni rez – „Flader“
hrast-rustik KVALITET „R“ RUSTIK (2.klasa)Neujednačena boja drveta sa učešćem beljike i sitnih zdravih sraslih čvorića. Grublja struktura drvenih vlakana kao i izraženija priroda drveta.
hrast-vs  KVALITET „VS“ RUSTIK (3.klasa)Velika odstupanja u boji daščica, postojanje krupnijih čvorova kao i mogućnosti postojanja uboda mušice.
HRASTOV PARKET DEBLJINE 21mm
KLASA
DUŽINA
ŠIRINA
CENA SA PDV-om RSD/m²
„S“
400 90 – 95 4.180
500, 600, 700 90 – 95 4.430
800, 900,1000 90 – 95 4.670
„E“
500 62,65 4.430
400 52, 62 4.180
350 42, 52, 62 3.450
300 42, 52, 62 3.200
„S“
600 72 4.110
500 72 4.110
400 72 3.750
500 62, 65 4.110
400 42  /  52   /  62,65,72 2.830 / 3.320 / 3.750
350 42  /  52  /  62,65,72 2.830 / 2.970 / 3.200
300 42  /  52  /  62,65,72
2.500 / 2.770 / 2.890
250 42  /  52  /  62,65,72 2.340 / 2.460 / 2.460
„R“
600 72 2.710
400 72 2.580
600 – 1000 90, 95 3.460
500 62, 65 2.710
400 42  /  52  /  62,65,72 2.265 / 2.340 / 2.580
350 42  /  52  /  62,65,72 2.130 / 2.240 / 2.360
300 42  /  52  /  62,65,72 1.910 / 2.080 / 2.200
250 42  /  52 / 62,65,72 1.720 / 1.850 / 1.850
„Vs“
300 – 350 / 400 – 500 42,52  /  62,65 1.280 / 1.520
250
42-70 1.175