TT Brodski pod

Najtrajniji masivni podovi kojima možete da opremite Vaš prostor izrađeni su od termo-tretiranog drveta! Termičkom obradom drvo postaje otporno na vodu, toplotu i ubode ineskata, ima veću dimenzijsku stabilnost čime se znatno umanjuje moguć “rad” drveta, izolaciona svojstva su naglašenija, kao i otpornost na truljenje i druga fizička oštećenja! Svi ovi faktori utiču na znatno duži vek trajanja i upotrebe masivnog poda od termo-tretiranog drveta.

Ponuda NESTA parketa uključuje brodske podove od termo-tretiranog hrastovog i jasenovog drveta. Brodski pod TT HRAST, tretiran na temperaturi od 160 stepeni, proizvodi se u širini od 160mm, dužine od 500mm do 2.200 mm u klasama NATUR i RUSTIK. Termo-tretirani pod JASEN termički je obrađen na temperaturi od190 stepeni, u širini od 140mm, dužine 500-1.600mm u klasama SELEKT, NATUR i RUSTIK.