hrastov parket

Hrastov parket

Bukov parket

Jasenov parket

Termotretirano drvo

Klasičan parket

 

 

NESTA parketi nude veliki izbor hrastovog, jasenovog i bukovog klasičnog parketa, klasifikovanog u 4 klase: ekstra “E”, prvu “S”, drugu “R” i treću “VS” klasu.

Ekstra klasu (”E” u karakteriše ujednačena boja, paralelna drvena vlakna kao i mirna i idealna struktura drveta.

U STANDARD (prvoj  “S”) klasi dolazi do manjih odstupanja u pogledu boje, sa vidljivom strukturom drveta, bez beljike i čvorova.

 RUSTIK (drugu “R”) klasu karakteriše neujednačena boja sa učešćem beljike/kerna i sitnih, zdravih čvorova. Ovde je struktura drvenih vlakana grublja i izraženija je priroda drveta.

U VAN STANDARD (trećoj „VS“) klasi dolazi do velikih odstupanja u boji, krupnijih čvorova kao i mogućnoasti postojanja uboda mušice.

Dužine dasčica NESTA parketa su od 250 mm do 1000 mm i mogu se naći u širinama od 42mm do 90 mm. Debljina svih lamelica, bez obzira na dimenziju i klasu, je 21 mm.

Obrada:
Obrada NESTA parketa se vrši na „Schrederovoj“ mašini pri čemu garantujemo idealnu geometriju kao i obradu parketnih daščica.

Vlažnost:
Dozvoljena vlažnost iznosi 8-10% +-2% u odnosu na apsolutno suvo drvo. Vlažnost drveta se proverava električnim vlagomerom na bazi slučajnih uzoraka. Prilikom ugradnje parketa velika pažnja se mora posvetiti i vlažnosti same betonske košuljice koja ne sme preći 2,5%

Pakovanje:
Svaki paket NESTA parketa pojedinačno pakujemo u termoskupljajuću foliju kako bi se sprečilo primanje relativne vlage iz vazduha prilikom transporta, skladištenja i na samom radilištu pre ugradnje.Sokle i lajsnerazličitih visina se proizvode u svim vrstama drveta kao i parket

Ugradnja:
U svakom trenutku Vam možemo preporučiti vrhunske majstore za ugradnju parketa za čiji rad garantujemo.