Klasičan parket HRAST

.

 

 

Klasičan parket od hrastovog drveta je najprodavanija vrsta parketa. Neosporna je njegova vrednost u estetskom, funkcionalnom kao i u pogledu izdržljivosti. Odlikuje se izuzetno pouzdanim mehaničkim svojstvima, velikom trajnošću i savršenim nijansama žućkasto-smeđe boje.

Na našim prostorima, najkvalitetnija vrsta hrasta je SLAVONSKI HRAST. Upravo ova vrsta drveta predstavlja jedinu sirovinu od koje se proizvode NESTA klasični parketi.

Iako je HRAST skuplji u poređenju sa JASENOM i BUKVOM, on unosi šarm, karakter, toplinu i vrednost u Vaš dom. Masivni hrastov parket se smatra luksuzom koji se sa punim pravom povezuje sa vrhunskim kvalitetom! 

NESTA klasičan parket od hrasta se proizvodi u pet klasa: EKSTRA, STANDARD, NATUR, RUSTIK I VS. Važno je napomenuti da sve parketne daščice, bez obzira na klasu, prolaze isti proces sušenja, obrade, formatiziranja i pakovanja. Parket se po klasam sortira na samom kraju proizvodne linije, po principu vizuelnog uzorka. 

 

 

hrast-e  KVALITET „E“ EKSTRAUjednačena boja, zlatnožuta, paralelnih drvnih vlakana, mirna i idealna struktura. Radijalni rez – „Friz“
hrast-standard KVALITET „S“ STANDARD (1.klasa)Manja odstupanja u boji sa vidljivom strukturom drveta, bez beljike i čvorova. Tangencijalni rez – „Flader“
hrast-rustik KVALITET „R“ RUSTIK (2.klasa)Neujednačena boja drveta sa učešćem beljike i sitnih zdravih sraslih čvorića. Grublja struktura drvenih vlakana kao i izraženija priroda drveta.
hrast-vs  KVALITET „VS“ RUSTIK (3.klasa)Velika odstupanja u boji daščica, postojanje krupnijih čvorova kao i mogućnosti postojanja uboda mušice.
HRASTOV PARKET DEBLJINE 21mm
KLASA
DUŽINA
ŠIRINA
CENA SA PDV-om RSD/m²
„S“ / „N“
400 90 – 95 4.180
500, 600, 700 90 – 95 4.630 /  3.840
800, 900,1000 90 – 95 4.870 /  3.840
„E“
500 / 400 42,52 /
350 42, 52 3900
300 42, 52 3.820
250 42, 52 3.400
„S“
500 65 / 70 4.430
450 65 / 70 4.190
400 65 / 70 3.960
350 65 / 70 3.540
400 42  /  52    2.960 / 3.680
350 42  /  52    2.960 / 3.320
300 42  /  52
2.830 / 3.100
250 42  /  52   /   65 2.400 / 2.540 /  2.600
„R“
600 70 2.820
450 70 2.680
600 – 1000 90, 95 3.360
500 62, 65 , 70 2.820
400 42  /  52  /  62,65,72 2.265 / 2.400 / 2.580
350 42  /  52  /  62,65,72 2.150 / 2.260 / 2.360
300 42  /  52  /  62,65,72 1.975 / 2.115 / 2.200
250 42  /  52 / 62,65,72 1.830 / 1.850 / 1.970
„Vs“
300 – 350 / 400 – 500 42,52  /  62,65 1.480 / 1.520
250
42-70 1.270